اختلال روانپزشکی خودزشت پنداری

مقاله زیر برگرفته از مصاحبه دکتر علی کربلایی با روزنامه آفتاب شرق با موضوع اختلال خودزشت انگاری یا بدشکلی بدن است.

  • ۲۵ دی ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی

بیماری پارانوئید

در این مقاله با خواندن داستان مردی که مبتلا به بیماری پارانوئید است در می یابید، بیماری پارانوئید چیست؟ و چه راه کارهایی به درمان آن کمک می کند؟

  • ۷ مهر ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی

عشق سالم….عشق بیمار

در این مقاله با بیان تفاوت های بین عشق سالم و عشق بیمار، سعی داریم شما را از گرفتار شدن در روابط ناسالم بر حذر داریم.

  • ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی

سازگاری با پانیک

پانیک چیست؟ و چه راه کارهایی به درمان آن کمک می کند.

  • ۱ مرداد ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی