اختلال روانپزشکی خودزشت پنداری

مقاله زیر برگرفته از مصاحبه دکتر علی کربلایی با روزنامه آفتاب شرق با موضوع اختلال خودزشت انگاری یا بدشکلی بدن است.

  • ۲۵ دی ۱۳۹۷
  • دکتر علی کربلائی