احساسات منفی

احساسات منفی چرا آن قدرها هم بد نیستند؟ تا به حال به این فکر کرده اید که چه خوب میشد مغزمان اجازه می داد همیشه شاد و آرام باشیم؟ جالب است بدانید علم به ما می گوید داشتن عواطف و احساسات منفی همچون ترس ، خشم و غم می تواند در واقع بسیار مفید باشد […]

  • ۲۵ آبان ۱۳۹۸
  • دکتر علی کربلائی